Monthly Archives: April 2014

పాంపి గ్రహంలో పింపల వృక్షం

పాంపి గ్రహంలో పింపల వృక్షం

పింపల చెట్టు కింద పడుకొని, ఆకాశం వంక చూడసాగాడు- ఈశ్వర్. రోజులో ఈ అర్దగంట మాత్రం అతన్ని కదిలించకూడదని ఈ పాటికి ఆ పాంపి గ్రహంలో ఈశ్వర్ తో పరిచయం ఉన్నవాళ్ళంతా అర్ధం చేసుకున్నారు. వీళ్ళందరికీ ఆ అర్దగంట కూడా అన్ని క్షణాల్లానే మామూలుది, కానీ ఈశ్వర్‌కు మాత్రం ఆ అర్దగంట చాలా ప్రత్యేకమైంది. ఈ పాంపిగ్రహంలో ఆకాశం లేత ఆకుపచ్చ రంగులో వుంటుంది. సాయంత్రం సూర్యాస్తమయానికి ముందు ఆరెంజ్ రంగులోకి మారుతుంది. కానీ అలా ఆరెంజ్ రంగుకు మారే ముందు ఈ అర్థగంట ఆకాశం నీలం రంగులో దోబూచులాడుతుంది.

ఆకాశం పూర్తిగా ఆరెంజ్ రంగులోకి మారిపోయింది. తలక్రింద నుండి ఎడమ చేయి తీసి అరచేతిని షర్టుకు తుడుచుకొని చెయ్యి వెనక్కి తిప్పి కుడి చేతి చూపుడు వేలుతో నెమ్మదిగా స్వైప్ చేశాడు. ఎడమ చేతి వెనక చర్మంతో కలిసిపోయిన తెర ఒక్కసారిగా ఆన్ అయి గెలాక్టిక్ సంవత్సరం 2020 సమయం లోకల్ 16:00 అంటూ చూపించింది. గెలాక్టిక్ సంవత్సరం 2కె20; కొత్త సంవత్సరం వచ్చి అప్పటికి వారం రోజులే అవుతుంది. అప్పటికి యుద్ధం ముగిసి రెండు వారాలే అవటంతో కొత్త సంవత్సర కోలాహలం కంటే యుద్దానంతర కోలాహలమే ఎక్కువ కన్పించింది.

ఈ సంవత్సరం గెలాక్టిక్ గ్రహాలకు చాలా ప్రత్యేకమైనది. పది సంవత్సరాలకు ఒకసారిగానీ ఈ భూప్రభోత్సవం రాదు.

తను నాన్నతో కలిసి భూమిచుట్టూ ఉన్న ప్లాట్ ఫామ్ లపై నివాసం ఉండే రోజుల్లో ఒకే ఒక్కసారి ఈ ఉత్సవాన్ని అతి దగ్గరగా పరిశీలించే అవకాశం వచ్చింది. మామూలు రోజుల్లో తనపనిలో తానుండి అతి తక్కువగా మాట్లాడే నాన్నగారు ఆరోజుల్లో అకస్మాత్తుగా వేరేగా మారిపొయ్యారు. అన్నీ మహోత్సాహంగా వివరించి చెప్పారు. నిజానికి ఆ అకస్మాత్ మహోత్సాహం ప్లాట్ ఫామ్ లన్నింటికీ వర్తిస్తుందనుకుంటాను. సాధారణ రోజుల్లో ఈగలు తోలుకుంటూ ఉండే ఈ ప్లాట్ ఫామ్ లు ఈ భూప్రభోత్సవాలప్పుడు మాత్రం వచ్చేవాళ్లతో, పొయ్యేవాళ్ళతో కిటకిటలాడుతుంటాయి. తరువాత ఉత్సవాల వరకూ అప్పటి ఆదాయమే జీవాధారం అని చెప్పుకుంటుంటారు. ఇహ అసలు ఉత్సవం రోజు అయితే నాన్నగారు జాగ్రత్తగా అన్ని గ్రహాల ప్రభలూ కన్పించే మరియు మా ప్రయివసీకి భంగంకాని జాగాల్లో పిల్లలందర్నీ తీసుకెళ్ళి ఒక్కో ప్రభగురించి ఆ గ్రహం గురించే వివరంగా వర్ణించి చెప్పారు. ఆయన కళ్ళు దేనికోసమో వెతుకుతున్నట్లు అన్పించేది లేదా నేనలా అనుకున్నానేమో అన్ని గ్రహాల గురించిన ఆయన పరిజ్ఞానం అప్పుడు మా పిల్లలకు అబ్బురంగా తోచింది.

ఇలా దీర్ఘాలోచనలో మునిగిన ఈశ్వర్ వస్తున్న అడుగుల చప్పుడూ గమనించలేదు, ఇంకా ఈ ప్రభోత్సవంలో తను పోషించబోయే పాత్ర ఊహించలేదు.

“ఏమిటి ఇంకా నీలాకాశం చూడటం అవలేదా?” అంటూ రటోలే ప్రశ్నించేంత వరకూ ఈశ్వర్ ఈ లోకంలోకి రాలేదు. రటోలేని కూర్చోమని కళ్ళతోనే సైగచేసి తనుకూడా లేచి కూర్చున్నాడు.

”కొన్నింటి విలువ దూరమైతే గానీ తెలీదు కదా!”

”ప్లాట్ ఫామ్ పై నీలాకాశం ఎప్పుడూ చూసినట్టు గుర్తులేదు.

”ఫ్లాట్ ఫామ్ పై కాదు, భూమిపై. నాన్నగారితో పాటు అక్కడ ఓపెన్ లైబ్రరీలలో గడిపిన రోజులు నేను మర్చిపోలేకపోతున్నాను. నీలాకాశం అంటే అంతులేని ఉద్విగ్నత కలుగుతుంది”

రటోలె కొద్దిసేపు ఏమీ మాట్లాడలేదు. తర్వాత ”ఈ రోజు రాత్రి అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు” అంటూ తను వచ్చిన పని బయటపెట్టాడు.

”రాత్రి సమావేశమా!” అంటూ ఈశ్వర్ ఆశ్చర్యపోయాడు. యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ఇదే మొదటి రాత్రి సమావేశం అవుతుంది. ”ఏమన్న సమస్యా?” అంటూ రటోలెని ప్రశ్నించాడు. ”నాకు తెలీదు” అని రటోలె జవాబిచ్చాడు. ఇటువంటప్పుడుకానీ రటోలె మనిషికాదు రోబోట్ అన్న విషయం టక్కుమని స్ఫురించదు ఈశ్వర్ కు. ఇదే ”పాలాసి” అయితే ఏం బదులిస్తుంది? తినబోతూ రుచి అడగటం ఎందుకు అంటుందేమో!

                   ***

రాత్రి భోజనంలో పింపల పండ్లు, పింపల పాలు తీసుకొని అత్యవసర సమావేశానికి రటోలెతో కలిసి హాజరయ్యాడు. అక్కడ అప్పటికే మరతం, మాస్టర్ హాపీ, యువరాజు నికేతన్, యువరాణి పాలాసి ఉన్నారు. వారి వెనుక పెద్ద పాంపి గ్రహ ఝండా. పాంపి గ్రహం ఆ గ్రహంపై పింపల వృక్షంతో ప్రదర్శించబడివుంది.

ఈశ్వర్ వెళ్ళేసరికి అదొక సంతాపసమావేశంలా వుంది. ఎవరూ ఏమీ మాట్లాడటంలేదు. అందరి మొహాలూ ఏదో కోల్పోయినట్లున్నాయి. అకస్మాత్తుగా ఈ కొత్త సమస్య ఏమిటో అనుకున్నాడు ఈశ్వర్. తనూహించినట్లే మాస్టర్ హాపీ ముందు నిశ్శబ్దాన్ని భగ్నం చేశాడు.

“మనకో పెద్ద సమస్యవచ్చింది” అంటూ ఈశ్వర్ వైపు చూశాడు.

”ఏమిటది?” అంటూ రటోలె ప్రశ్నించాడు.

”ఇది 20k20 గెలాక్టిక్ సంవత్సరం కదా! మనగ్రహం నుండి భూప్రభోత్సవానికి ప్రబ్బండి పంపాలి. కానీ మరతం వాళ్ళ ప్లాగ్-షిప్ ను నికేతన్ వాళ్ళ ఫ్లాగ్ షిప్ యుద్దంలో నాశనం చేసింది.

ఆతర్వాత నికేతన్ ఫ్లాగ్ షిప్ ను మీరు నాశనం చేశారు. మనకిప్పుడు సరైన ప్రబ్బండి లేదు.”

“ఈ సంవత్సరం పాల్గొనకుంటే సరి” అంటూ మరతం బదులిచ్చింది.

”అలా ఎలా కుదిరిద్ది? మేం అధికారంలో వుండగా ఒక్కసారికూడా మిస్ అవ్వలేదు. నాన్నగారు చాలా గర్వంగా చెప్పేవాళ్ళు ఈ ఉత్సవం గురించి. షిప్ వెళ్ళాలి, షిప్ తో పాటు రాయల్ బ్లడ్ కూడా వెళ్ళాలి. వెళ్ళకుండా ఉండలేము.”

”మరోషిప్ కొంటే పోలా!” పాలాసి వంతపాడింది.

”షిప్ లేమీ పింపల చెట్టుకు కాయవు. మనం ఇంత అర్జంటుగా మరోషిప్ కొనాలంటే వేలూ గ్రహంలోనే లభ్యం. అంత సొమ్ము వాళ్ళకి తగలేసే బదులు పునర్నిర్మాణానికి వాడటం ఉత్తమం.” మరతం వాక్యం పూర్తి చెయ్యకముందే యువరాజు, యువరాణి యిద్దరి మొహాలూ కోపంతో ఎర్రబడ్డాయి.

వాళ్ళేమీ మాట్లాడకముందే మాస్టర్ హాపీ నోరు తెరిచాడు.

”నా సూచన కూడా- పాంపి గ్రహం ఈ ఉత్సవాలలో పాల్గొనాలనే. గత కొద్ది రోజులుగా నేను నికేతన్ తండ్రిగారి హయాములోని ఆర్ధిక లావాదేవీలు చూస్తున్నా. ఎక్కువ వ్యాపార ఒప్పందాలు ఈ ఉత్సవాలప్పుడు భూమిపైననే కుదిరాయి. మీ నాన్నగారు బహుతెలివైన వారు. ఇప్పుడు మనం పాంపి తరపున ప్రబ్బండి పంపించకుంటే భవిష్యత్తులో తేరుకోలేని నష్టంగా మారవచ్చు.”

”కానీ మనదగ్గర అంత సొమ్ములేదు కదా!” (మరతం)

”అప్పు చేద్దాం” అంటూ యువరాజు బదులిచ్చాడు.

”ఇప్పుడు మన గ్రహ ఆర్ధిక పరిస్థితికి కొత్త అప్పులు పుట్టడం కష్టం. పుట్టినా ఆ నియమాలు బహు కఠినంగా ఉంటాయి. అప్పు చెయ్యకుండా ఉండటానికే నేను ఇష్టపడతాను.” (మాస్టర్ హాపీ)

”పోనీ ఏదన్నా  ఇతర షిప్ లు పంపితే” (పాలాసి)

”సర్లే. ఇంకా మంచి షిప్ లే వుంటే యుద్ధంలో ఈ ప్రబ్బండినెందుకు బయటకు తీస్తాం చెప్పు?” (నికేతన్)

”పోనీ నా షిప్ పంపితే?” (ఈశ్వర్)

”అలా ఎలా పంపుతాం? పాంపి గ్రహ షిప్పే పంపాలి.” (నికేతన్)

”భేషుగ్గా పంపించవచ్చు. ఈశ్వర్ నా దత్తపుత్రుడన్న విషయం మీరు మర్చిపోతున్నారు. పాంపి గ్రహం నీకు ఎంత హక్కో ఈశ్వర్ కూ  అంతే హక్కు.” (మరతం)

”కానీ ఆషిప్ సరిపోతుందా?” (పాలాసి)

”నాషిప్ ను తక్కువ అంచనా వెయ్యొద్దు” గతంలోని సంఘటనలు కళ్ళముందు మెదుల్తుండగా ఈశ్వర్ బదులిచ్చాడు.

”ఈ ఐడియా బాగానే వుంది. ఒక్కసారి పోయినసారి వెళ్ళిన వాళ్ళు నీ షిప్ చూసి ఒకే అంటే మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. కానీ ఆ షిప్ లో పాలాసి కూడా వెళ్ళిరావాలి ఉత్సవానికి.” (నికేతన్)

“నేనా? నేనెందుకు” (పాలాసి)

”రాయల్ బ్లడ్ కూడా ఉండాలి అనేది నియమం. నేనిక్కడ పునర్నిర్మాణం వదిలి రాలేను. అందుకని నువ్వే వెళ్ళిరావాలి” (నికేతన్)

”మా దత్త పుత్రుడు ఈశ్వర్ కూడా మా తరపున వెళ్ళిరావాలి.” (మరతం)

                ***

నా షిప్ ను తక్కువ అంచనా వెయ్యొద్దు అని అన్నాడుకానీ జరిగిన మార్పును ఈశ్వరే నమ్మలేకపొయ్యాడు. ఏమీ చెయ్యకుండా కేవలం ప్రబ్బండి మోడ్ సెలక్ట్ చేశాడు. అకస్మాత్తుగా షిప్ రూపం మారిపోయింది. అలంకరణ మారిపోయింది. షిప్ పైన ఎత్తైన ప్రభ మొలిచింది. ప్రబ్బండి కోసమే ఈ షిప్ తయారుచేశారా అనిపించేట్టు తయారైంది. యుద్దంలో దాని పాటవం  చూసి యుద్దం కోసమే తయారు చేశారా అనుకున్నాడు. ఇప్పుడిలా. గత ఉత్సవంలో చాలా ప్రబ్బండ్లు ఇంకా ఈశ్వర్ జ్ఞాపకాల్లో పదిలంగా ఉన్నాయి. వాటిలో చాలా వాటితో పోలిస్తే ఈ షిప్ అద్భుతంగా ఉంది.

షిప్ పరిశీలించడానికి నికేతన్ తరపున వచ్చిన వాళ్ళంతా ఆనందాశ్చర్యాలకు లోనయ్యారు.

వాళ్లలో కొంతమంది ఈ షిప్ కలిగించబోయే సంచలనం భూప్రభోత్సవంలో అప్పటికే  అర్థం అయింది.

ఈశ్వర్ కు ఒక్కసారిగా నిస్సత్తువ ఆవరించుకుంది. తండ్రి ఆఖరి ఆజ్ఞ “సుగుణాభిధామ్” చేరుకో, కానీ దాని గురించిన ఎటువంటి సమాచారమూ లభించడంలేదు. అంతలోనే తనకు తానే ధైర్యం చెప్పుకున్నాడు- ఈ భూప్రభోత్సవాలలో అయినా తనకో దారి కన్పిస్తుందేమో అని.

                 ***

తర్వాత చక చకా జరిగిపొయ్యాయి పనులు వ్యాపారవేత్తలతో, కవులతో, బాడీగార్డులతో, పనివాళ్లతో, వంటవాళ్లతో, జర్నలిస్టులతో, ఎడిటర్లతో, ధనవంతులతో, అదృష్టవంతులతో అందరితో కలిసి కోలాహలంగా ప్రయాణం మొదలైంది. ప్రతి ఒక్కరూ షిప్ గొప్పతనం మాట్లాడుకోవటంలోనే ప్రయాణంలో మొదటి సగం గడిపారు. ఆ తర్వాత గతంలో భూప్రభోత్సవాలకు వెళ్లి వచ్చిన వాళ్లు కొత్త వాళ్లకు ఆ భూప్రభోత్సవాల మహిమలు వివరిస్తూ మరింత ఆసక్తికరం చేశారు. ఈ ఘోష్టులలో ఈశ్వర్ కూడా ఆసక్తిగా పాల్గొన్నాడు. ఎన్నో కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నాడు. కొన్ని అతిశయోక్తులూ కొట్టిపడెయ్యకుండా విన్నాడు. అన్నింటికంటే అతిశయోక్తి నూరు సంవత్సరాల క్రితం జరిగిందని చెప్పబడింది – ఈ నాటి టెక్నాలజీకి కూడా ప్రభ పదహారు తాళ్ల ఎత్తు వెలిగితే అదే ఘనం. అటువంటిది నూరు సంవత్సరాల క్రితం నూటపదహారు తాళ్ల ఎత్తు వెలిగింది అని చెప్పుకున్నారు.

ఇంతలోనే ప్లాట్ ఫామ్ 7 వచ్చింది. ఇక్కడే అందరూ తొలిసారి ఆగాలి. ఈ ప్లాట్ ఫామ్ లపై వేచి వుండి అన్ని అనుమతులూ వచ్చిన తర్వాతనే భూమిపైకి వెళ్లాలి.

అక్కడనుండి ఈశ్వర్ స్వంత ప్లాట్ ఫామ్ 9 చాలా దగ్గర. కానీ వెళ్లడానికి తటపాయించాడు. చివరకు ప్లాట్ ఫామ్ 9 వద్దకు వెళ్లాడు. అతనితోపాటు రటోలె కూడా ఉన్నాడు. వీళ్లు ఏమీ చెప్పకుండా వెళ్తున్నారని, యువరాణి పాలాసి కూడా వాళ్లకు తెలియకుండా అనుసరిస్తుంది. కానీ అలా చెప్పకుండా అనుసరించడమే వాళ్ల ప్రాణాలు కాపాడింది. ప్లాట్ ఫామ్ 9 కు వెళ్లగానే ఈశ్వర్ భోరుమని ఏడ్చాడు. పాలాసి దూరం నుండి ఆశ్చర్యంగా చూసింది. ఈశ్వర్ ఏడవగా ఆమె ఇప్పటివరకూ చూడలేదు. అసలు తనకు తెలిసిన ఈశ్వరేనా అనిపించింది. ప్లాట్ ఫామ్ 9కు 7కు పోలికే లేదు. ప్లాట్ ఫామ్ 9 ఒక స్మశానంలా వుంది. అక్కడ ఒక్క జీవి కూడా లేదు. అలా అనుకుంటూ వుండగానే పాలాసి ఈశ్వర్ వెనుకగా దూరంగా ఏదో కదలిక. పాంపి గ్రహంలో యుద్ధవిద్యల్లో సుశిక్షితురాలైన యువరాణి మరొక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా తన ఎయిమర్ వాడింది. ఆ శబ్దానికి అక్కడ నిశబ్దం భగ్నమైంది. రొటోలె కూడా తన ఏయిమరుకు పని చెప్పాడు. ఈశ్వర్ వేగంగా కవర్ తీసుకున్నాడు. కొంత సేపటివరకు ఎటువంటి శబ్దం రాలేదు. రొటోలె ముందుకు వెళ్లి పడిపొయిన శరీరాలు చూశాడు. “గార్డ్ బాట్స్” అంటూ వాటి చెవుల్లోకి తన వేలు పోనిచ్చాడు. తద్వారా వాటికి ఇవ్వబడిన కమాండ్స్ మొత్తం చదివాడు. “మనం ఇక్కడ నుంచి త్వరగా వెళ్లాలి. ఇవి మనం ఇక్కడకు వచ్చిన విషయాన్ని వాళ్ల కంట్రోల్ సెంటర్ కు తెలిపాయి”, అంటూ ఈశ్వర్ ను తీసుకొని పాలాసి వద్దకు వచ్చి ఆమెతో పాటు వేగంగా ప్లాట్ ఫామ్ 7 వద్దకు వచ్చాడు.

పాలాసి ధైర్యంగా రియాక్ట్ అయింది గానీ భూప్రభోత్సవాలప్పుడు హింస పూర్తిగా నిషేధం. మనుషులకైనా, బాట్స్ కైనా. ఇలా ఎలా జరిగింది అని ఆలోచించసాగింది. ఏమీ అడక్కుండానే ఈశ్వర్ ఏమన్నా చెపుతాడేమో అని చూసింది కానీ ఈశ్వర్ ఏదో లోకంలో ఉన్నట్టున్నాడు. పాలాసి కూడా అని కళ్లల్లోకి ఒక్క క్షణం సూటిగా చూసి ఆ తర్వాత తన కాబిన్ వైపు వెళ్లిపొయింది.

రొటోలె మరింత అప్రమత్తంగా వుంటూ చుట్టూ పరిసరాలు కదలకుండానే స్కాన్ చెయ్యసాగాడు. షిప్ కంప్యూటరుతో ఇక్కడ జరిగిన సంఘటనలన్నీ పంచుకున్నాడు. షిప్ కంప్యూటరు నుండి వచ్చిన రెస్పాన్స్ అతన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది.

“అయితే సమయమాసన్నమైందన్నమాట! ” అన్నది షిప్ కంప్యూటరు. అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పడానికి ఎటువంటి ఆసక్తీ చూపలేదు. ఇటువంటప్పుడే రొటోలెకు మనుషుల్లా కోపం లాంటిది వస్తుంది. కానీ షిప్ కంప్యూటరును ఏమీ చెయ్యలేడు అందుకే గమ్మునున్నాడు.

అన్ని రకాల అనుమతులూ రావడానికి మొత్తం మూడు రోజులు పడతాయి. ప్లాట్ ఫామ్ 7 నుండి షిప్ నేరుగా భూమిపైకి తీసుకెళ్తారు. అక్కడ లంకా ద్వీపం వీరికి ఆతిథ్యం ఇస్తుంది. ఈ ఆతిథ్యం పూర్తి ఉచితంగా ఇస్తారు. ఎటువంటి అదనపు బాధలూ లేవు. భూమి తల్లిలాంటిది. తల్లి కడుపులోకి వెళ్లేంతవరకే శిషువు పని ఆతర్వాత అంతా తల్లే చుసుకుంటుంది. అలానే భూమిపైకి వెళ్లేంతవరకే వీళ్ల పని, అక్కడికి వెళ్లాక అంతా భూమే చూసుకుంటుంది.

ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులకే అసలు సందడి మొదలైంది. అక్కడ ప్రబ్బండి ఎత్తు (షిప్ లు లేజర్ లైటింగ్ తో ఈ ప్రభను  అందంగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తాయి) అందరికీ ముడు తాళ్లు వుటుంది. కావాలంటే రెండు తాళ్లవరకూ తగ్గించుకొని ఒక భాగం వేరే షిప్ వాళ్లకు అమ్ముకోవచ్చు. కానీ ఎవరూ అలా చెయ్యరు. అందరూ మరింత ఎత్తు పెంచుకోవాలనే చూస్తారు. మూడు తాళ్ల తర్వాత కూడా ఎత్తు పెంచుకోవాలంటే ఎత్తుకింతని భూ ప్రభోత్సవ కమిటీకి పే చెయ్యాలి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఆటోమేటిక్ అంటే షిప్ కంప్యూటర్ నుండి పే చేసి ఎత్తు పెంచుకోవచ్చు పే చెయ్యకుండా ఎత్తు పెంచితే ఆ షిప్ ను ప్రోసెసన్ నుండి తొలగిస్తారు. ఉత్సవ ప్రోసెసన్ డిల్లీనుండి యూరోప్, ఆఫ్రికా అమెరికా అలా తిరిగి జపాన్, చైనా, బర్మా, ఆపై చివరగా విజయనగరం వస్తుంది. మొత్తం 30 రోజుల ఉత్సవం. ఎత్తు ఏరోజుకి ఆరోజే పే చెయ్యాలి, కావాలంటే నెల మొత్తానికి పే చెయ్యవచ్చు.

చిన్న చిన్న సంఘటనలే పెద్ద పెద్ద మార్పులకు కారణమవుతాయి. ఉత్సవం మూడవ రోజు జరిగిందా సంఘటన. యువరాణి పాలాసిని చూసి డికులా గ్రహ కమాండర్ మనసు పారేసుకున్నాడు. యువరాణిని ఆకర్షించాలని పలు రకాలుగా ప్రయత్నించసాగాడు. డికులా గ్రహం ఇక్కడ వచ్చిన అందరిలోకి సిద్ధంగా వచ్చంది. మొదటి మూడు రోజులూ అందరికంటే ప్రభ ఎత్తు వీరి షిప్పుదే.

యువరాణికి తొలిచూపులోనే ఈ డికులా కమాండర్ అంటే అసహ్యం పుట్టింది. కారణమంటూ ఏమీ లేదు. అతని నీడ పడ్డా కూడా ఒళ్లంతా జలదరించసాగింది. మూడవ రోజు రాత్రి యువరాణి పాలాసి, రొటొలె, ఈశ్వర్ పర్షియా వ్యాహాళికి వెళ్లి వస్తుంటే, డికులా మరింత రెచ్చిపొయ్యాడు. ఈశ్వర్ ఒక్కటంటే ఒక్కటి ఇచ్చాడు. కానీ కమాండరుకు చీమ కూడా కుట్టినట్టు లేదు. మరింతగా పాలాసిపై పడసాగాడు. ఈశ్వర్ ఈ సారి ఎయిమర్ తిప్పి తలపై కొట్టాడు.

కొట్టాను అనుకున్నాడు. కానీ కమాండర్ ఒక్కసారిగా వేగంగా తిరిగి అదే ఎయిమర్ లాక్కుని ఈశ్వర్ పొట్టలో పొడిచాడు.

దెబ్బ బాగా గట్టిగానే తగిలేదు, కానీ క్షణంలో రొటోలె ఎయిమర్ లాక్కున్నాడు.

కమాండర్ కోపం నషాళానికి అంటింది. కానీ రొటోలె వైపు చూసి కంట్రోల్ చేసుకున్నాడు.

భూమికి మూడు తాళ్ల ఎత్తు ప్రభ, మూడు మూరల ఎత్తు బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎందుకంత మిడిసిపాటు. అని యువరాణివైపు మాటలు విసిరుతూ వేగంగా అక్కడనుండి మైయమైపొయ్యాడు.

యువరాణి పాలాసికి ఒళ్లంతా వణికి పొయింది. వీడు వీడి ప్రభ రెండూ మనముందు దిగదుడుపు కావాల్సిందే. అంటూ ఈశ్వర్ రెండు చేతులూ పట్టుకుని గట్టిగా వూపుతూ అంది. ఈ ఒక్కసారికీ ఈశ్వర్ పాలాసితో ఏకీభవించాడు.

* * *

ప్రతి రోజూ యువరాజు షిప్ కంప్యూటరుకు ఒకటే కమాండ్ ఇవ్వసాగాడు. ప్రభ అందరికంటే ఎక్కువ ఎత్తు వుండాలి అని.

యువరాణి ప్రోత్సాహంతో షిప్ లోని ధనవంతులు కూడా విరివిగా విరాలాలు షిప్ కంప్యూటరు వైపు మళ్లించసాగారు. యుద్ధం తర్వాత రాజుల వద్ద కంటే వ్యాపారుల వద్ద ఎక్కువ నిధులు వుంటాయి కదా. వరుసగా నాలుగు, ఐదు, ఆరు రోజులు కూడా షిప్ కంప్యూటరు ప్రభను అన్ని షిప్ ల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో వుంచింది. డికులా కమాండర్ ఆవేశానికి లోనవసాగాడు. తను ఎంత ఎమౌంటు పే చేసినా పాంపి షిప్ అంతకంటే ఎక్కువే పే చెయ్యసాగింది గడువులోపలనే. ఎన్ని రకాల ట్రిక్కులు ప్లే చేసినా దాని ముందు నెగ్గడం వీలవడంలేదు.

ఆ తర్వాత పాంపి వ్యాపారస్తులు ఊహించినవి జరిగాయి. మాస్టర్ హాపీ మాత్రం హాపీగా ఫీలయ్యాడు. అతని లెక్కన్నీ కరక్టయినందుకు. పాంపి గ్రహం ఎక్కువగా అమ్మేది రెండే రెండు ఒకటి పింపల రసం, రెండు పాంపి యాత్రం. యుద్ధం కారణంగా రెండింటికీ పెద్ద డిమాండ్ లేకుండా పొయింది. కానీ వరుసగా ముడు రోజులు పాంపి గ్రహ ప్రభ వెలిగిపోవడంతో ఒక్కసారిగా రెండింటికీ డిమాండ్ పెరిగిపొయింది. పింపల రసం అడ్వాన్స్ బుకింగులు మొత్తం గత ఐదు సంవత్సరాల అమ్మకాలు మొత్తం ఒక్క రోజులో జరిగాయి. ఇహ పాంపి టూరిజమ్ గురించి అయితే చెప్పనవసరంలేదు.

ఈ పోటీ మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది రోజులూ జరిగింది. మెజార్టీ రోజులు పాంపి ప్రభే అత్యంత ఎత్తులో వెలిగింది. ఇహ చివరి రోజు… డికులా సర్వ శక్తులు ఒడ్డ సాగాడు. ఈ చివరి రోజు ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మామూలు రోజులా పే చెయ్యడం ఒక గడువులో ముగియదు. పోటీ ముగిసే వరకూ పే చెయ్యవచ్చు. ప్రభ ఎత్తు ఎప్పుడైనా పెంచుకోవచ్చు. అన్నింటికంటే ఆసక్తికరమైన రోజు ఇదే. డికులా గ్రహం అంతకంతకూ ఎత్తు పెంచసాగింది. పాంపి కూడా పోటీ పడసాగింది. కానీ నగదు నిల్వలు త్వరగా కరిగిపోసాగాయి.

రాకుమారి నకులు కూడా వేలం వేస్తుంది. అయినా డికులా గ్రహం కంటే ఒకతాడు వెనుకే వుంటారు. ఎలా చేస్తున్నారో ఏమో గానీ డికులా ప్రతి క్షణం పాంపి కంటే ఎక్కువే పే చెయ్యసాగింది. ఇహ గెలుపు డికులా గ్రహానిదే అనుకుంటున్నప్పుడు అకస్మాత్తుగా షిప్ ఆటోమేటిగ్గా నగదు రహస్య అకౌంట్ లోనుండి భుప్రభోత్సవ కమిటీకి ట్రాన్సఫర్ చేసి ప్రభ ఎత్తు ఇబ్బడి ముబ్బడిగా పెంచుతుంది.

ప్రభ కూడా అప్పటివరకూ పాంపిగ్రహ ఝండా చూపేదల్లా, బంగారు పుష్పం మరియు పాంపి గ్రహ ఝండా మార్చి మార్చి చూపసాగింది.

ఈశ్వర్ ఆశ్చర్యంగా ఆప్రభవైపు చూస్తుంటే రటోలె- మీ స్వంత గ్రహ ఝండా అంటూ చెప్తాడు.

ఆశ్చర్యకరంగా చాలా షిప్ లు గౌరవ సూచకంగా తమ ప్రభల సైజు సగానికి తగ్గించుకొని ఆ అమౌంట్ కూడా వీళ్ల షిప్ ఖాతాలోకి పంపుతాయి. డికులా గ్రహ ప్రబ్బండి కంటే ఈశ్వర్ షిప్ ప్రభ చాలా ఎత్తు ఎగురుతుంది. నూటపదహారు తాళ్లను మించిపోతుంది.

* * *