తెలుగు వికీపీడియాలో వ్యాసాలు యాబైవేలు చేద్దాం రండి.

అతర్జాతీయ మాతృభాషదినేత్సవం సందంర్భంగా తెలుగు వికీపీడియాలో వ్యాసాలు యాబైవేలు చేద్దాం రండి. ఈ రోజే ఒక మంచి కొత్త వ్యాసం తెలుగు వికీలో రాయండి. http://te.wikipedia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.